SPF (eng. Sun protection factor) je broj koji predstavlja odnos između doze UV zračenja (predominantno to je UVB zračenje), koja dovodi do pojave eritema kod zaštićene kože  i doze zračenja koja dovodi do pojave eritema kod kože bez zaštite.     
 
SPF 2 može da apsorbuje 50% prispelog zračenja, SPF 15 93%, SPF 45 apsorbuje 98% sunčevog zračenja tj. UVB zraka.