Sunce

Zaštita od sunca

Zaštita od sunca

DetaPharm Biola 12/11/2015 0
Koža je svakodnevno izložena negativnom uticaju sunčevog zračenja čiji UVB zraci dovode do opekotina, dok UVA zraci imaju negativno delovanje na ćelije kože dov...
Detaljnije
UV zračenje

UV zračenje

DetaPharm Biola 12/11/2015 0
UV-A (talasne dužine 320-400nm). Prodire dublje u dermalne slojeve kože. Stimuliše tamnjenje i pigmentisanje kože, odgovorno je za fotostarenje (uglavnom indire...
Detaljnije
Slobodni radikali

Slobodni radikali

DetaPharm Biola 12/11/2015 0
Slobodni radikali se definišu kao atomi ili molekuli sa nesparenim elektronima (superoksid anjon, peroksil i hidroksil radikal).  Ostali reaktivni molekuli su m...
Detaljnije
SPF

SPF

DetaPharm Biola 11/11/2015 0
SPF (eng. Sun protection factor) je broj koji predstavlja odnos između doze UV zračenja (predominantno to je UVB zračenje), koja dovodi do pojave eritema kod za...
Detaljnije