Normalna koža
 
"Normalna" je termin koji se koristi za stanje kože koje je dobro izbalansirano. Naučni termin za ovako dobro izbalansirano stanje je eudermična koža. 
 
Suva koža
 
"Suva" se koristi da bi se opisao tip kože koja proizvodi manje sebuma nego normalna koža. Kao rezultat nedostatka sebuma,suvoj koži nedostaju lipidi koji su joj potrebni da zadrži vlažnost i formira zaštitni omotač protiv spoljašnih uticaja. 
 
 
Masna koža
 
"Masna" je termin koji opisuje tip kože sa povećanim stvaranjem sebuma. Ovo preterano stvaranje sebuma je poznato kao seboreja.
 
Kombinovana koža
 
Kombinovana koža je, kako samo ime kaže, koža koja sadrži sve tipove kože. Mešovitu kožu uglvnom karakteriše takozvana T zona, pri čemu su čelo, brada i predeo nosa masnog tipa dok su obrazi izrazito suvi. Ovakva koža je dosta kompleksna u pogledu nege i na nju treba naročito obratiti pažnju.